Apps精品导购
返回
首页

        在商业上或教育上使用iPad手段,就有着需求需要访问PDF文件。         对于浏览PDF的应用程序有很多,包括苹果自己的iBook也能实现这个功能。         继续阅读以下内容,你将找出哪些适合你的PDF阅读应用程序。         您是否需要在线访问、存储或处理庞大的PDF文件?苹果I派党的小编们在以下精品导购将为你一一推荐

692 KB
Universal

37.87 MB
iPad

34.25 MB
iPad

58.89 MB
iPhone

6.98 MB
Universal

3.3 MB
iPad

1.91 MB
Universal

27.26 MB
Universal

10.25 MB
iPad

18.65 MB
iPad

102.3 MB
Universal

29.58 MB
Universal